nav-left cat-right
cat-right

Napisałem list, ale sprawdź

Napisałem list, ale sprawdź

Korespondencja obcojęzyczna jest wyzwaniem dla wielu. Znajomość języka obcego nie zawsze daje pewność, że użyte słowa akuratnie pasują do danej sytuacji i są czytelne dla odbiorcy w taki sposób w jaki chcemy. Stąd też jeśli chodzi o listy przewodnie czy też książki, artykuły szkoleniowe, broszury i inne piśmienne materiały dobrze jest je poddać tak zwanej edycji i redakcji tekstów.

Naturalnie w przypadku języków obcych takie zadanie należy zlecić agencji tłumaczeń, bądź trudniącemu się w tym zakresie tłumaczowi. Polecając edycję należy pamiętać, że powinny one spełniać Europejskie Formy Tłumaczeń. Dokonujący edycji tłumacz usunie wszystkie błędy językowe, stylistyczne oraz gramatyczne. W przypadku użycia nieprawidłowego słownictwa zmieni je na właściwe. Ważne by osoba przyjmująca zlecenie potrafiła ściśle współpracować z klientem, by oddać faktyczny i właściwy sens treści.

Edycja tekstów obcojęzycznych sprawia, że wszystkie dokumenty czy prace są czytelne tak samo na całym świecie, przez wszystkich odbiorców.