nav-left cat-right
cat-right

Powierzam słowa twojej pamięci

Powierzam słowa twojej pamięci

Korzystając podczas spotkań z usług biegłego i najwyższej jakości tłumacza powierza mu się swoje myśli i słowa mając wiarę, że dokona on dokładnej i niezmienionej w treści transkrypcji. Spośród wielu rodzajów ustnych tłumaczeń można wybrać tzw. tłumaczenie konsekultywne, które jest jednym z najpopularniejszych .

Tłumaczenia konsekultywne to takie podczas których tłumacz rozpoczyna swoją wypowiedź dopiero po wypowiedzeniu całej treści przez głównego mówcę. A więc nie jest transkrypcją na bieżąco, a tak naprawdę dopiero po fakcie. Wymaga ono od tłumacza szalenie dużej pamięci, a więc i skupienia, umiejętności notacyjnych, ogromnej znajomości języka obcego oraz dokładności. Tego typu tłumaczenia są zlecane zazwyczaj rozmów i negocjacji handlowych czy podczas obsługi delegacji zagranicznych. Są też dobrym rozwiązaniem w sytuacjach rozpraw sądowych czy konferencji prasowych nie wymagających ekspresyjności.

Tłumacz, który wykonuje tego typu pracę musi być osobą o najwyższych kompetencjach. Różnorodne tłumaczenia są wykonywane zazwyczaj bez względu na porę czy miejsce. Ważne, by zaangażowana osoba posiadała właściwą wiedzę i była najwyższego zaufania.