nav-left cat-right
cat-right

Słowo w słowo

Słowo w słowo

Tłumaczenia ustne mają wiele różnych form. Idea wszystkich jest naturalnie taka sama – przekazać przetłumaczoną wypowiedź w najdokładniejszy sposób, nie zmieniając jej znaczenia, ani użytych sformułowań oraz słów. Te tłumaczenia są pozbawione notatek czy wszelkich poprawek. Nie ma na nie miejsca ani czasu.

Tłumaczenia liaison to specyficzny rodzaj transkrypcji polegający na tym, że główne wypowiedzi są krótkie i w chwilach pauzy przekładane na język docelowy. Wymagają one nie tylko skupienia, ale również szczegółowości. Są wykorzystywane najczęściej podczas przesłuchań sądowych, krótkich wywiadów, video – konferencji, transmisji z wydarzeń sportowych lub podczas wypowiedzi powiązanej z prezentacją. Tłumacz wykonujący takie tłumaczenie musi wykazać się niebywałymi umiejętnościami połączenia koncentracji, skupienia, pamięci i refleksu. Wymagana jest także nienaganna dykcja oraz bardzo duża dokładność.

Sięgając po te tłumaczenia należy określić typ i specyfikę spotkania w którym ma uczestniczyć tłumacz. Ponieważ wymagają one wysokich kompetencji najlepiej powierzyć tłumaczenie profesjonalnej agencji z rekomendacjami.