nav-left cat-right
cat-right

Ustna transkrypcja uwierzytelniona

Ustna transkrypcja uwierzytelniona

Laikowi wydawać by się mogło, że tłumaczenia z uwierzytelnieniem, które są zawsze wykonywane przez tłumaczy przysięgłych mogą mieć formę wyłącznie pisemną. To bardzo mylne rozumowanie, ponieważ o ile faktycznie przekład musi w końcowym etapie zostać zapisany, o tyle samo tłumaczenie główne ma formę ustną.

Najczęściej są stosowane w sytuacjach prawnych takich jak: przesłuchania sądowe, w prokuraturze czy w urzędach. Zazwyczaj są także spotykane podczas odczytywania aktów notarialnych, przesłuchań świadków czy negocjacji handlowych prowadzących do zawarcia umowy. Jednym słowem mówiąc wszystkie zdarzenia, wymagające podpisania pełnoprawnego dokumentu, których udziałem są strony obcojęzyczne powinny odbywać się przy udziale tłumacza przysięgłego. Dowodem, który jest kluczowy w tego typu tłumaczeniach ustnych jest pisemne poświadczenie tłumacza oraz wierny zapis pisemny opatrzony okrągłą pieczęcią i wpisaniem do stosownego rejestru.

Podobne do tych tłumaczeń – tłumaczenia a vista – nie posiadają takiej wiarygodności prawnej. Stąd też nie należy ich mylić i nieopatrznie wybierać tłumaczenie nieadekwatne do potrzeby sytuacji.