nav-left cat-right
cat-right

Zaskoczony ale perfekcyjny

Zaskoczony ale perfekcyjny

Tłumaczenia a vista to bardzo specyficzny rodzaj tłumaczeń, który jest stosowany w określonych sytuacjach, które nie są z całą pewnością komfortowe dla tłumacza. Jest to rodzaj ustnej transkrypcji tekstu, który jest przekazywany tłumaczowi „na gorąco”. Ta forma jest wymagana często na salach sądowych czy też w urzędach podczas wyjaśniania nagłych okoliczności.

Najczęściej takie tłumaczenie ma miejsce w kancelariach notarialnych podczas odczytywania aktów prawnych czy też na sali sądowej. Tłumacz otrzymuje dokument, którego wcześniej nie widział i nie mógł zapoznać się z jego treścią. Dlatego też tylko niewielka grupa tłumaczy podejmuje się takiego zadania. A vista jest zadaniem skomplikowanym ze względu na złożoność – najczęściej prawną. Jednocześnie tłumacz ustnie i na bieżąco przekłada odczytany przez siebie tekst. Ważna jest umiejętność szybkiego czytania i koncentracji. Aby proces przebiegał sprawnie do zadań tłumacza należy objęcie swoim wzrokiem jak największej ilości tekstu jednocześnie i przełożenie go. To umożliwia sprawny i spójny przekład.

Tłumaczenia a vista są tak specyficzne, że nie są bardzo często stosowane. Nie mniej jednak, biorąc pod uwagę właśnie ich wyjątkowość i wagę potrzebują biegłego tłumacza, który posiada na tym polu dużą praktykę zawodową.